Nevio Scala Blanko

Nevio Scala Blanko

A White wine from Veneto, Northern Italy. Bio-dynamically produced.
  • Producer: Nevio Scala
  • Region: Veneto, Italy
  • Variety: Malvasia, Garganega, Muscat
  • Alcohol: 11.5%
View full details

Nevio Scala Blanko